ฉันไม่มีอะไรให้นอกจากชีวิต
ชีวิตที่หลุดมากจากแม่
แม่แห่งผืนฟ้ากว้าง
ผืนฟ้ากว้างที่เก็บความชุ่มฉ่ำไว้ไม่อยู่
จึงปลิดชีวิตฉันออกมาเพื่อทั้งหมดในเบื้องล่าง
........
ฉันไม่มีอะไรให้นอกจากชีวิต

edit @ 5 Feb 2009 01:20:36 by enemy

Comment

Comment:

Tweet